ബ്ലോഗ് ചലഞ്ചിൽ ഒപ്പം ഞാനുമുണ്ട് - സന്തോഷം ബ്ലോഗുകൾ വീണ്ടും സജീവമാകട്ടെ

ചിത്രം കടപ്പാട് ശ്രീ രമേശ് 
വളരെയധികം സന്തോഷം .....ജീവിതത്തിലെ  ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കുറെ തിരക്കുകളാലും പിന്നെ വർക്കിന്റെ തിരക്കുകളാലും പാടെ മറന്നു കിടന്നിരുന്ന എന്റെ ബ്ലോഗുകളെ പൊട്ടിതട്ടിയെടുക്കുവാൻ , വീണ്ടു ബ്ലോഗെഴുത്തിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്റെ ചില മിത്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആഹ്വാനത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിമുതൽ  എന്‍റെ ബ്ലോഗിലും സജീവമാകാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ.


എന്റെ ആത്മമിത്രവും പ്രസിദ്ധ ബ്ലോഗറുമായ ശ്രീ ഫിലിപ്പ് സാറിന്‍റെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ സാധിച്ചത്.... അതില്‍ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു....   

തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ഈ ബ്ലോഗും സജീവമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.  

നന്ദി 
നമസ്‌കാരം 

ദേവി കെ. പിള്ള.
അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌